Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Larssjön, 659343 145473 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-08 Stoppdatum 2020-05-08
Mängd (ton): 2,08 Kostnad totalt: 3607
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import