Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Östra Hällsjön, 658270 145020 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-09 Stoppdatum 2020-05-09
Mängd (ton): 14,24 Kostnad totalt: 24325
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import