Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BJÖRNSJÖN, 630450 147285 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-04-06 Stoppdatum 2020-04-06
Mängd (ton): 27,00 Kostnad totalt: 32049
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: