Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MOASJÖN, 630566 135826 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-03-30 Stoppdatum 2020-10-29
Mängd (ton): 19,98 Kostnad totalt: 23413
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Båt
Kommentar: