Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÄEN, 628781 136365 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-04-06 Stoppdatum 2020-10-27
Mängd (ton): 127,99 Kostnad totalt: 149905
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Båt
Kommentar: