Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUSKABODAGÖLEN, 626520 144016 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-04-15 Stoppdatum 2020-04-15
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 3472
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: