Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ENASJÖN, 627887 137879 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-03-02 Stoppdatum 2020-03-06
Mängd (ton): 30,09 Kostnad totalt: 44172
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: