Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GÅRDSJÖN, 633720 142911 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-04-05 Stoppdatum 2020-04-05
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1728
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: