Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÄSTEBÄCKA GÖL, 629971 146352 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-04-14 Stoppdatum 2020-04-14
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 3927
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: