Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NEDRE LÅNGASJÖN, 625570 143353 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-04-17 Stoppdatum 2020-04-17
Mängd (ton): 28,97 Kostnad totalt: 49307
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: