Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: PAMPASJÖN, 627816 138121 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-03-02 Stoppdatum 2020-03-06
Mängd (ton): 7,96 Kostnad totalt: 11685
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: