Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RÖSJÖN, 629514 145607 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-04-14 Stoppdatum 2020-04-14
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt: 5698
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: