Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Drevån nedre 381, 07VM381 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-04-16 Stoppdatum 2020-11-30
Mängd (ton): 23,06 Kostnad totalt: 39248
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: