Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Feresjön 392, 07VM392 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-04-07 Stoppdatum 2020-04-07
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 8905
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: