Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Fibbleån 448, 07VM448 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-04-09 Stoppdatum 2020-04-09
Mängd (ton): 18,00 Kostnad totalt: 34650
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: