Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Fibbleån 449, 07VM449 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-04-09 Stoppdatum 2020-04-09
Mängd (ton): 6,02 Kostnad totalt: 11589
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: