Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Linnebjörkesjön 399, 07VM399 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-04-08 Stoppdatum 2020-04-08
Mängd (ton): 34,07 Kostnad totalt: 60679
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: