Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Stampasjön 411, 07VM411 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-04-08 Stoppdatum 2020-04-08
Mängd (ton): 8,01 Kostnad totalt: 15419
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: