Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Vännesjö 349, 07VM349 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-04-20 Stoppdatum 2020-04-20
Mängd (ton): 8,06 Kostnad totalt: 14298
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: