Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Reslegyl, ah044 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-03-08 Stoppdatum 2020-03-08
Mängd (ton): 4,00 Kostnad totalt: 5981
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: