Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Södra Rudegöl, ly033 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-03-17 Stoppdatum 2020-03-17
Mängd (ton): 1,05 Kostnad totalt: 1522
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: