Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fabbesjön, ly041 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-03-25 Stoppdatum 2020-03-25
Mängd (ton): 14,94 Kostnad totalt: 18724
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: