Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 275 Yasjön, na027 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-03-17 Stoppdatum 2020-03-17
Mängd (ton): 4,00 Kostnad totalt: 5783
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: