Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gårdsjön, br005 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-03-10 Stoppdatum 2020-03-10
Mängd (ton): 10,18 Kostnad totalt: 17454
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: