Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rörpottegölen, våtmark nr 42, br038 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-03-09 Stoppdatum 2020-03-09
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 3705
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: