Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rudgölen, li024 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-03-15 Stoppdatum 2020-03-15
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 1457
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: