Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Svensjön, vi010 Budgetår: 2021
Startdatum: 2020-03-13 Stoppdatum 2020-03-13
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt: 11648
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: