Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kdos La Hinnån Bägaryd, 5087 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-01-01 Stoppdatum 2020-12-31
Mängd (ton): 17,14 Kostnad totalt: 84755
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Köping Metod: Doserare
Kommentar: