Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kdos Mö Härlatorpssjön, 5067 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-01-01 Stoppdatum 2020-12-31
Mängd (ton): 13,04 Kostnad totalt: 13044
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Doserare
Kommentar: