Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Furutorp, 12HelVieKO01 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-01-01 Stoppdatum 2020-12-31
Mängd (ton): 57,76 Kostnad totalt: 37450
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Doserare
Kommentar: