Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Norra Smedsjön , 12SkrImmMO05 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-12-07 Stoppdatum 2020-12-07
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt: 5500
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: