Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fullhövden, 629862 134886 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-03-25 Stoppdatum 2020-03-25
Mängd (ton): 28,00 Kostnad totalt: 37548
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: