Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BB.37, 13VÅTM101000Boarp37 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-11-05 Stoppdatum 2020-11-05
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt: 5477
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: