Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FY.62, 13VÅTM100000Lillån62 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-11-05 Stoppdatum 2020-11-05
Mängd (ton): 8,99 Kostnad totalt: 16623
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: