Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FY.70a, 13VÅTM100000Lillån70a Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-11-04 Stoppdatum 2020-11-04
Mängd (ton): 11,86 Kostnad totalt: 21929
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: