Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Grytsjön, 630438 134288 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-11-04 Stoppdatum 2020-11-04
Mängd (ton): 4,59 Kostnad totalt: 8505
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: