Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SL.37, 13VÅTM102000Sliss37 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-11-03 Stoppdatum 2020-11-03
Mängd (ton): 4,70 Kostnad totalt: 8692
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: