Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÅ.03, 13VÅTM101000Senn03 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-11-04 Stoppdatum 2020-11-04
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt: 5480
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: