Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÅ.14, 13VÅTM101000Senn14 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-11-03 Stoppdatum 2020-11-03
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 1890
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: