Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mjälasjön, 631136 134114 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-22 Stoppdatum 2020-10-22
Mängd (ton): 11,00 Kostnad totalt: 14202
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: