Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Döblaån Digeshult, 5022 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-01-01 Stoppdatum 2020-12-15
Mängd (ton): 93,77 Kostnad totalt: 176933
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Doserare
Kommentar: