Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HD.19, 13VÅTM103000Högv19 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-30 Stoppdatum 2020-10-30
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt: 5525
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: