Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HD.60, 13VÅTM103000Högv60 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-31 Stoppdatum 2020-10-31
Mängd (ton): 7,15 Kostnad totalt: 13335
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: