Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HDF.49, 13VÅTM103000Fage49 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-28 Stoppdatum 2020-10-28
Mängd (ton): 3,06 Kostnad totalt: 5715
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: