Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Porsagöl, 635343 132094 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-28 Stoppdatum 2020-10-28
Mängd (ton): 7,15 Kostnad totalt: 13335
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: