Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Änkasjön, 635806 131979 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-27 Stoppdatum 2020-10-27
Mängd (ton): 6,13 Kostnad totalt: 11429
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: