Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Korstjärn, 636005 130988 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-27 Stoppdatum 2020-10-27
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 3585
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: