Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Skärsjön, 635198 130537 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-11-04 Stoppdatum 2020-11-04
Mängd (ton): 19,99 Kostnad totalt: 27172
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: