Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KK.12, 13VÅTM98000Kroksj12 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-04-01 Stoppdatum 2020-04-01
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 3384
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: