Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KK.21, 13VÅTM98000Kroksj21 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-04-02 Stoppdatum 2020-04-02
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 1779
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: